Google+‏
 

איך נקבע ההספק הרצוי של משאבת חום המתאימה לצרכים שלי?

לגבי חימום בית:
הפרמטרים המשפיעים על בחירת ההספק הנדרש ממשאבת החום תלויים באזור הגיאוגרפי בארץ, שטח ומבנה הבית ומאפייני השימוש (חימום רציף או מעת לעת). כלל האצבע הוא שנדרשים 100 קלוריות לשעה לכל מ"ר או 12 קו"ט לשעה לכל 100 מ"ר.

לגבי חימום בריכה:
הפרמטרים המשפיעים על בחירת ההספק הנדרש ממשאבת החום תלויים באזור הגיאוגרפי בארץ, נפח ומבנה הבריכה, האם הבריכה פתוחה, מחופה, או מקורה ומאפייני השימוש (חימום רציף או מעת לעת). כלל האצבע הוא שנדרשים כ- 12 קו"ט לכל 50 מק' מים.

כתיבת תגובה