Google+‏
 

איפה רצוי למקם את משאבת חום?

יש למקם את משאבת החום במקום חופשי לאוויר מאחר והמשאבה שואבת אוויר מהסביבה. מומלץ להתקין את המשאבה במקום המוגן משמש וגשם (אם כי זה לא תנאי הכרחי) ובמיקום שאורך צנרת המים תהיה הקצרה ביותר.

כתיבת תגובה