Google+‏

הסקה מרכזית

הסקה מרכזית (חימום מרכזי) של הבית או הארגון נכון לביצוע מטעמי אסתטיקה, תחזוקה ותפעול של מערכת מרכזית אחת בלבד, לעומת מספר מערכות מבוזרות.

ניתן לבצע חימום מרכזי בשלוש שיטות: חימום תת רצפתי, רדיאטורים או פינקולים (מפוחי נחשון), בכל אחת מהשיטות אשר מתייחסות למעשה לאבזור הקצה, מקור אספקת החום היעיל והמומלץ לשימוש היא משאבת חום. משאבת החום מייצרת את המים החמים ביעילות גבוהה ומעבירה אותם לצרכנים (צנרת חימום תת רצפתית, רדיאטורים או מפוחי מיזוג אוויר).

השיטות להסקה מרכזית וחימום הבית הנפוצות כיום הן:

2 משאבות חום 37KW להסקה בצפון