Google+‏

השבת חום בצ'ילרים מיזוג אוויר

שאלה: מהי השבת חום בהקשר לצ'ילרים מיזוג אוויר או קירור?

תשובה:

צ'ילר מיזוג האוויר סופח את הקור ופולט חום שבדרך כלל מפונה לחלל מחוץ למבנה. ניתן לנצל חום שיורי זה לצורכי חימום באתר כגון: הסקה, חימום מים, חימום תהליך, חימום בריכה שחייה ועוד. למעשה אנו מקבלים את אנרגיית החימום בחינם כי ממילא היא הייתה מיועדת לפליטה החוצה. כל יחידת אנרגיה מנוצלת חוסכת בשריפת דלק או גז, לכן טכנולוגיה זו חסכונית, ירוקה ומגדילה משמעותית את היעילות של המערכת.

שאלה: כמה אנרגיה ניתן לנצל בהשבת חום?

תשובה: ניתן לחלק את המושג השבת חום לשתי שיטות עיקריות:

השבת חום חלקית, (נקרא באנגלית ""partial heat recovery או de-superheater"")

מבחינת פוטנציאל השבת חום: על כל 1 יחידת אנרגיה יכולה להתקבל 0.5-1 יחידות אנרגיה בחימום ובטמפ' של 55 ועד 70 מ"צ, כלומר, אנו משיבים כ-5%-10% מתפוקת הקירור בטמפ' גבוהה. מערכת כזו יכולה לפעול כאשר הצ'ילר פועל במצב קירור או חימום.

הסוג השני נקרא השבת חום מלאה "full heat recovery" מבחינת פוטנציאל השבת חום אנו יכולים להשיב 100% מהחום: על כל 1 יחידת אנרגיה יכולה להתקבל 1.4 יחידת אנרגיה בחימום ובטמפ' של עד 45 מ"צ, מערכת כזו יכולה לפעול רק כשהצ'ילר פועל מול הצרכן העיקרי במצב קירור.

 

שאלה: היכן יכולים לנצל מערכות כאלה?

תשובה: בעיקרון אנו יכולים לנצל מערכות של השבת חום בכל מתקן או צרכן שבו פועלות במקביל מערכות קירור וחימום, בד"כ הצ'ילר פועל לקירור מתקן/תהליך והשבת החום המלאה/חלקית משמשת לתהליכי משנה כגון חימום מים להסקה, חימום חלל, לשטיפות/ניקיונות/תהליכים או לחימום מקדים.

 

שאלה:מה כדאיות הזמנת צ'ילר הכולל השבת חום?

תשובה: זמן ההשקעה הגולמי (ה-ROI) על רכיבי מערכות השבת חום בד"כ מהירים ונמוכים משנתיים, מה שהופך את ההשקעה בהם למשתלמת מאוד. כלומר, היכן שישנו צורך לחימום במקביל לקירור, מומלץ לתכנן צ'ילר עם השבת חום.

 

שאלה: אילו דגמים של צ'ילרים ניתן להזמין עם מערכות השבת חום?

תשובה: בצ'ילרים מתוצרת קליבט או MTA המיובאים לישראל ע"י חברת גדיר מערכות במרבית הדגמים ניתן להזמין מערכת השבת חום כחלק אינטגרלי מהצ'ילר.

גדיר מערכות