Google+‏
 

התקנה של מערכת משאבות חום מתקדמת במלון קיסר, אילת

במלון קיסר אילת הותקנה  על ידי חברת גדיר מערכות, מערכת ייחודית של משאבות חום לחיסכון באנרגיה לחימום המים למקלחות ולמטבח. הייחודיות של המערכת הינה בכך, שהאנרגיה למשאבות החום נשאבת מהמים החוזרים (החמים יותר) של מערכת מיזוג האוויר. באופן זה, מערכת משאבות החום מספקת מים חמים ובמקביל מתגברת את מערך מיזוג האוויר של בית המלון, בנצילות כפולה מזו של מערכת משאבות חום סטנדארטית. ייחודיות נוספת של המערכת היא שבימי החורף, כאשר מערכת מיזוג האוויר שבמלון אינה פועלת, משאבות החום עוברות אוטומטית למצב של אוויר-מים ושואבות את האנרגיה מהאוויר. מכאן שמה של המערכת Double Source – אשר יודעת לעבוד מול שני מקורות אנרגיה בהתאם לעונות השנה.

הוצאות האנרגיה בסולר של המלון, עם 250 חדרים, לפני התקנת המערכת היו 250 אלף ש”ח לשנה בקירוב. מערכת משאבות החום החדשה חוסכת 160 אלף ש”ח לשנה במים חמים, ומספקת תפוקת מים קרים למיזוג אוויר כנגד הוצאת החשמל עבור הצריכה העצמית של המערכת. מעבר לחסכון האנרגטי, תחזוקת המערכת פשוטה יותר לעומת תחזוקה של תנור סולר, המערכת בטיחותית יותר ואין צורך למלא מיכלי סולר. תרומה מרכזית נוספת של המערכת היא בזיהום האוויר, שכן המלון אינו שורף דלקים מזהמים.

הפרויקט באילת בוצע לאחר הצלחה של פרויקט דומה ברשת מלונות קיסר, על ידי חברת גדיר בשיתוף עם חברת אלקו, לאספקת אנרגיה למיזוג אוויר וחימום מים במלון קיסר טבריה.

ככלל, חימום מים מרכזי בבתי מלון, מתבצע בדרך כלל על ידי תנורי הסקה המוסקים בסולר/גפ”מ. שיטת חימום זאת בזבזנית באנרגיה, בעלת מקדם יעילות אנרגטית נמוך יחסית (0.9) ומזהמת את הסביבה ע”י פליטת גז CO2. משאבת חום הינה מערכת הדומה מאוד באופן פעולתה למזגן אוויר. משאבת החום סופחת חום מהסביבה לצורך חימום המים ופולטת קור לסביבה. יתרונה של שיטת חימום מים זאת הינה ביעילות האנרגטית הגבוהה שלה, היות וכ-70% מהחום המופק מתקבל מהאוויר ורק 30% מצריכת אנרגיה מגיעים מהחשמל המושקע בתהליך החימום. לכן, משאבות החום מהוות תחליף ירוק וחסכוני לחימום בסולר או גפ”מ.

אהרון אדרעי מנהל האחזקה רשת מלונות קיסר: “בחרנו במערכת של חברת גדיר מערכות לאחר בחינה של מספר פתרונות, המערכת שהציעה חברת גדיר מערכות הינו הפתרון המתאים ביותר לצורכי המלון וממקסם את החיסכון בחימום המים ואף משפר את עבודת הצ’ילרים לקירור מים ואספקת מיזוג אוויר במלון. מאז שהותקנה המערכת באפריל השנה תנורי הסולר כלל לא נכנסו לעבודה, על אף שהינם מכוונים לספק גיבוי למשאבות החום. אנו צופים שהמערכת תחסוך בשנה 65% בעלויות החימום ובנוסף, מושג כאמור חסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה בהוצאות החשמל של הצ’ילרים”.

ניר עמרמי, מנכ”ל חברת גדיר מערכות, מציין, שפרויקט להתקנת משאבות חום דורש יכולת תכנון הנדסית, לרבות שילוב משאבות החום במערכת קיימת, מערכת בקרה, מאגרי מים וציוד נלווה נוסף, באופן אופטימאלי.
המאמר פורסם בתאריך 5.9.11 באתר תשתיות

כתיבת תגובה