Google+‏

חימום מים לתהליכי יצור במפעלים:

במפעלים בהם חימום מים מבוצע באמצעות תנורים המוסקים בגפ"מ / סולר או גופי חימום חשמליים ניתן להפחית את צריכת האנרגיה בעשרות אחוזים באמצעות התקנת משאבות חום.

משאבות החום מפחיתות את פליטת גזי החממה ו-CO2 ותורמות להפיכת המפעל לירוק יותר. כך שניתן להתקין משאבות חום גם כתחליף לחימום מים במזוט הגורם לפליטת מזהמים וגזי חממה.

משאבות החום של חב' גדיר מערכות מיועדות לחמם מים במפעלי תעשייה עד לטמפ' של 80 מעלות צלזיוס, בחימום ישיר או כחימום מקדים.

משאבות חום בתעשייה חימום מים במפעלים מיועדות ל:

  • חימום מים למקלחות עובדים.
  • חימום מים למטבח / מכונה לשטיפת כלים.
  • חימום תהליכי: חימום לצרכים שונים בתהליכי היצור.
  • חימום מקדים לקיטור.
  • חימום לשטיפות פסי יצור ולצרכי שטיפות אחרים במפעל.
  • הסקה בחורף.

משאבות חום לתהליך- מפעל סנו