Google+‏
 

חיסכון בחימום בריכת שחייה באמצעות משאבת חום

משאבת חום היא למעשה מערכת המיועדת להעלאת או הורדת טמפרטורה של אוויר או מים באמצעות מנגנון פיסיקלי פשוט המייצר ניצולת גבוהה יותר של אנרגיה חשמלית לטובת פעולת החימום או הקירור. השימוש במשאבת חום קיים במגוון רחב של אפליקציות כמו בריכות, אקווריום, מערכות לקירור אוויר ומים וכדומה.

במה תורמת משאבת חום לתהליך החימום של הבריכה?

משאבת החום מנצלת תהליך פיזיקלי פשוט על פיו הפיכת מצב הצבירה של נוזל לגז ולהיפך משפיעים על הטמפרטורה של הנוזל. בהתאם לכך, המשאבה יודעת לקלוט מים קרים מן הבריכה, ולהעביר אותם תהליך מהיר של חימום באמצעות המרת נוזל לגז ולהיפך בתוך מערכת המשאבה.

במה זה שונה ממזגן למשל?

ובכן, זה לא שונה מאוד ממזגן. מזגן עובד בדיוק על אותו עקרון של קירור נוזל באמצעות הפיכתו לגז, ולאחר מכן דחיסתו לנוזל מחדש ליצירת מחזור חדש של פעולה. גם משאבת החום פועלת באותה צורה, אך היא מותאמת לחימום ישיר של מים לעומת מזגן שמחמם אוויר.

האם זה חוסך בחשמל?

באופן עקרוני שימוש באנרגיה חשמלית ליצירת חום תיתן לנו ניצולת קבועה שבה, כל כמות של אנרגיה חשמלית שאנו משקיעים, תיתן לנו אנרגיה זהה של חום. באמצעות משאבת חום אנחנו יוצרים מכפיל אנרגיה, שמנצל את אותה האנרגיה החשמלית כדי לייצר רמות גבוהות הרבה יותר של אנרגיית חום.

עד כמה זה יכול לחסוך?

שילוב משאבת חום במערכת חימום המים של הבריכה יכול לייצר יעילות של 350% באנרגיה החשמלית, ביחס לחימום בכל שיטה אחרת. במונחים כספיים זה יכול להתבטא באלפי שקלים בשנה, בהתאם לגודל הבריכה, תדירות וטמפרטורת החימום שלה.

משאבת חום היא מנגנון חכם המנצל את הפיזיקה לטובת האדם מבלי לפגוע בסביבה. בעוד רובנו רגילים לצרוך חשמל באופן ישיר להדלקת מכשירי חשמל, לחימום מים ואוויר וכדומה, ישנם מנגנונים שיכולים לשנות בצורה משמעותית את ניצול החשמל בתהליכי האנרגטיים השונים בבית. שימוש במשאבת חום לחימום מי הבריכה שלכם היא דוגמא מעולה לניצול מנגנון חכם ופשוט לטובת חסכון כלכלי, ובהמשך לכך לטובת העלאת רמת ואיכות החיים שלכם.

לפרטים נוספים עברו לדף הבית

כתיבת תגובה