Google+‏
 

מהו אורך החיים הממוצע של משאבת חום?

משאבת חום (כמו מזגן) בנויה לפעול ביעילות באורך חיים ארוך של 10-15 שנים ובתנאי של תנאי תפעול תקינים הנדרשים ע"י היצרן.

כתיבת תגובה