Google+‏
 

מהי תקופת האחריות על משאבת חום?

גדיר מערכות מעניקה שנתיים של אחריות מלאה למשאבות החום החל מיום ההפעלה הראשונית של המשאבה בנוכחות נציג גדיר מערכות. האחריות הינה לכל סוגי התקלות למעט תקלות שנגרמו ע"י הלקוח עקב הפעלה לא נכונה של המשאבה, התערבות טכנית במשאבה ע"י מי שלא הוסמך לכך, או עקב חבלה חיצונית במשאבת החום.

כתיבת תגובה