Google+‏
 

מה קורה במקרה של תקלה במשאבת חום, למי אני פונה?

במקרה של תקלה במשאבת החום יש לפנות למתקין המורשה שביצע את ההתקנה תוך ציון מהות התקלה. המשמעות של תיקון תקלה במשאבת חום דומה מאוד לתיקון מזגן מפוצל.

כתיבת תגובה