Google+‏
 

מי מתקין את המשאבות?

את משאבות החום מורשים להתקין רק מערך המתקינים המורשים של גדיר מערכות שעברו הדרכה והכשרה מתאימה. בכל הפעלה ראשונית של משאבת החום לאחר ההתקנה נוכח נציג גדיר מערכות.

כתיבת תגובה