Google+‏

משאבת חום

גדיר מערכות הינה חברה מובילה לייבוא ושיווק של משאבות חום ומתן שירות ותמיכה הנדסית וטכנית, וכן לביצוע פרויקטים בארגונים עסקיים או ציבוריים גדולים.

משאבת חום מיועדות לצרכים הבאים:

משאבת חום מהוות תחליף חסכוני ויעיל למערכות חימום מסורתיות המוסקות באמצעות סולר/גפ"מ או תחליף לגופי חימום חשמליים.

כיום, בהתקנות חדשות של מערכות חימום מים והסקה, מתקינים משאבות חום כמוצר ירוק, היעל והחסכוני ביותר באנרגיה לעומת כל פיתרון אחר.

עד לשנים אחרונות חימום מים התבצע בעיקר ע"י תנורי הסקה המוסקים בסולר/גפ"מ. שיטת חימום זאת בזבזנית באנרגיה, בעלת מקדם יעילות אנרגטית נמוך יחסית (C.O.P ~ 0.9) ומזהמת את הסביבה ע"י פליטת גז CO2. לעומת זאת, משאבות חום פועלות ביעילות אנרגטית גבוהה של C.O.P 3 עד 5.

גדיר מערכות הינה יבואנית בלעדית בישראל של משאבות חום DERON (מותג בינלאומי מוביל) ו- i-SOL® משאבות החום מותקנות ע"י רשת של מתקינים מורשים מטעם גדיר מערכות. גדיר מערכות משווקת מגוון של דגמי משאבות חום (להלן: "משאבות חום מוצרים"), במחירים הוגנים ותחרותיים.

משאבת חום הינה מערכת הדומה מאוד למזגן אוויר וכוללת רכיבים דומים כמו: מעבה, מאייד, שסתום התפשטות, מדחס, מפוח וצנרת גז. משאבת החום סופחת חום מהסביבה לצורך חימום המים ופולטת קור לסביבה ויתרונה של שיטת החימום הזאת הינה היעילות האנרגטית הגבוהה שלה, היות וכ-80% מהחום המופק מתקבל מהאוויר ורק כ-20% מצריכת אנרגיה מגיעים מהחשמל המושקע בתהליך החימום.

משאבות חום הינן תחליף "ירוק" יותר וחסכוני יותר באנרגיה, החוסך עד כ-80% מעלויות האנרגיה לחימום מים ולכן הוא כיום הפופולארי ביותר לחימום מים.

בטבלה הבאה ניתן לראות השוואת עלויות ממוצעת לחימום על ידי משאבת חום בהשוואה לשיטות החימום המסורתיות:

חיסכון המושג על ידי משאבת חום לעומת אלטרנטיבות אחרות

נתוני הבסיס להשוואה: • משאבת חום: חושב לפי מקדם יעילות 3 (היעילות עשויה להיות גבוהה יותר עד 5.5) • מקדם יעילות תנורים: 0.8 • ערך קלורי סולר 8,500 קק"ל/ק"ג • ערך קלורי גפ"מ: 10,500 קק"ל/ק"ג. מחושב לפי התעריפים הבאים: • מחיר סולר: 6 ₪/ליטר כולל מע"מ • מחיר גפ"מ: 4.5 ₪/ק"ג כולל מע"מ • תעריף החשמל: 0.53 ₪/קוט"ש כולל מע"מ (תעריף ביתי) • מעודכן ל-1.6.2012

משאבות החום המיובאות ומשווקות על ידי גדיר מערכות, מיועדות לחימום מי צריכה (מים סניטארים) לטמפ' של עד 65 מעלות (קיימת סידרה ייעודית נוספת של משאבות חום לחימום מים עד ל-80 מעלות צלזיוס)  וגם חימום מי בריכה ו/או ג’קוזי בטמפ' של 28-40 מעלות, על-ידי ספיחת חום מהסביבה המופנה לחימום המים בנצילות גבוהה מאוד, עד למקדם יעילות אנרגטית C.O.P של 5.5.

משאבות החום האיכותיות של גדיר מערכות מותקנות כתחליף או בנוסף למערכות החימום הקיימות, הן חסכוניות בנפח ובעלויות אחזקה, שקטות, אמינות, בטיחותיות מאוד ועומדות בכל התקנים הנדרשים.

משאבת חום לחימום תת ריצפתי בירושלים