Google+‏

משאבות חום לחימום וקירור

גדיר מערכות הינה חברה מובילה העוסקת בייבוא ושיווק של משאבות חום, ביצוע פרויקטים ומתן תמיכה הנדסית וטכנית.

קיימים שלושה סוגים של משאבות חום המספקות חימום / קירור של מים:

  • משאבת חום לחימום או קירור:  זוהי משאבת חום אוויר-מים. משאבת החום סופחת את האנרגיה וטמונה באוויר ומעבירה אנרגיה זו לצורך חימום או קירור מים. באופן זה ניתן להשתמש במשאבת החום כדלקמן:
    • חימום תת רצפתי / הסקה בחורף ומיזוג אוויר בקיץ. ראוי לציין שצנרת ההסקה הינה תחתית (תת רצפתי או רדיאטורים) ואילו צנרת המים הקרים למיזוג אוויר הינה עילית (מחוברת למפוחי נחשון – "פן קויל"). כלומר, לצורך חימום או קירור, יחידת משאבת החום היא אחת ומחוברת ליחידות הקצה בשתי צנרות נפרדות.
    • חימום בריכה בחורף ובעונות המעבר וקירור בקיץ. קיימות בריכות שחייה אשר טמפרטורת המים בהן בשיא הקיץ עולה יתר על המידה, בגלל חימום ישיר של קרני השמש, כך שקיים צורך לקרר את מי הבריכה. בבקר של משאבת החום קיימת אופציה לביצוע פעולת קירור מים וכך ניתן לקרר את הבריכה.
  • משאבת חום לחימום וקירור בו זמנית: זוהי משאבת חום מים-מים, כאשר משאבת החום מחממת מים מצד אחד ומקררת מים מצד שני. כלומר, מקור האנרגיה לצורך חימום המים אינו האוויר אלא מים חוזרים של מיזוג האוויר או כל מקור מים אחר.
  • משאבות חום עם מקור אנרגיה כפול ((Double Source: זוהי משאבת חום מים-מים (כמו בסעיף ב' לעיל) אך כאשר אין מקור מים (לדוגמא כאשר מיזוג האוויר אינו פועל בחורף), משאבת החום עוברת אוטומטית למצב של אויר-מים (כמו בסעיף א לעיל).

משאבות חום לחימום וקירור- מלון קיסר אילת