Google+‏
 

על מה צריך להקפיד בעת בחירת משאבת חום?

בעת בחירת משאבת החום יש להקפיד שגודל (הספק) המשאבה יתאים לצרכי החימום, שמיקום המשאבה מתאים לכך ומאפשר תחלופת אוויר.

כתיבת תגובה