Google+‏

הנושא: תחזוקת צ'ילרים מיזוג אוויר

שאלה:

מי קובע בפועל את רמת התחזוקה של צ'ילר מיזוג אוויר שהותקן אצל הלקוח?

תשובה:

עבודות האחזקה והטיפולים השוטפים, מוכתבים בתאום עם הלקוח בעיקר על ידי הגורם המתחזק את הצ'ילר ומשפיעים באופן ישיר על תקינות רכיבי הצ'ילר ועל עבודתו ביעילות האופטימאלית. תחזוקה נכונה של צ'ילר מיזוג אוויר תורמת לחיסכון כספי רב בתצרוכת החשמל שלו ולהארכת חיי הצ'ילר.

שאלה:

מהם עבודות האחזקה המומלצות?

תשובה:

סדרת עבודות האחזקה המומלצות מפורטות בספר הוראות האחזקה המסופק על ידי יצרן הצ'ילר ומפרטות ברמה היומית, החודשית, חצי שנתית ושנתית.

עבודות האחזקה כוללות  בדר"כ ניקוי סוללות מעבה, חיזוק מכאני של לוחות החשמל והפאנליים השונים, בדיקת זרמי עבודה תקינים ולחצי גז ובדיקה של מערכת הבקרה והפרמטרים השונים. כמו כן, קיימים עבודות נוספות המומלצות על ידי היצרן עבור כל מערכת בנפרד.

כל יצרן מכובד, המייצר צ'ילרים לפי תקן יורוונט, ומשווקם בישראל, חייב לספק ספר הוראות אחזקה זה.

אנו בחברת גדיר מערכות מספקים בנוסף לספר הוראות היצרן המקורי גם חוברת הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה בעברית. ככלל, כל צ'ילר המסופק על ידנו, מגיע עם תיעוד טכני רב לרבות שרטוטים טכניים של מערכת הגז ולוחות החשמל.

שאלה: מי מספק את השירות והאחזקה לצ'ילר:

במהלך תקופת האחריות, השירות ניתן בדרך כלל ישירות ע"י נציג יצרן הצ'ילר. לאחר מכן קיימות חברות אחזקה אשר מקבלות תמיכה טכנית וחלקי חילוף מהיבואן.

את עבודות האחזקה והטיפולים השוטפים, נדרש לבצע על ידי צוות מיומן, בעל יכולת ראיה מערכתית כוללת, אשר בודק את כל מכלולי המערכת מה שמביא לשמירה על יעילות ותקינות מירבית של המערכת.

בגדיר מערכות קיים צוות של טכנאים, הנדסאים ומהנדסים מנוסים, המסוגלים לתת מענה אחזקתי, כולל איתור ופתרון תקלות, בכל רמה נדרשת, בפרק זמן מהיר.

צ'ילרים מיזוג אוויר – שאלות נוספות

שאלה:

מדוע חשוב הקשר עם יצרן הצ'ילר?

תשובה:

יצרן הצ'ילר יכול לספק את המידע הטכני וכן את חלקי החילוף המקוריים, תוך שמירה על איכות גבוהה של הרכיבים המוחלפים. בצורה זו, ניתן לשמר את תקינות ויעילות הצ'ילר, גם לאחר שעבר טיפול או תיקון.

לדוגמא, בגדיר מערכות שמשווקת צ'ילרים מתוצרת קליבט ו-MTA, קיימת מחלקה טכנית, אשר עובדת בשיתוף פעולה מלא עם יצרני הצ'ילרים. המחלקה נמצאת בקשר עבודה שוטף עם מחלקת השירות וההנדסה של יצרני הצ'ילרים ומקבלת גיבוי טכני ותמיכה מהיצרנים.

גדיר מערכות – משווקת משאבות חום